Про місцевий бюджет на 2017 рік Чубинецької сільської ради

ЧУБИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

10  сесія  VІІ скликання

 

Рішення

 

«22» грудня 2016  року                                                        №1     

 

 

Про місцевий бюджет

на 2017 рік

Чубинецька сільська рада      

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи  Чубинецького сільського  бюджету у сумі 712,0  тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету  678.0 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету 34,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00  тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки  Чубинецького сільського бюджету у сумі 712,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського  бюджету  678,0 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  34,0 тис. гривень;

- повернення кредитів до Чубинецького  сільського  бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Чубинецького сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Чубинецького сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду сільського  бюджету  0,00 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Чубинецького сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Чубинецького сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 678,00 тис. грн. та спеціальному фонду 34,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,00  тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на  2017  рік за їх економічною  структурою.

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського  бюджету станом на « 01 » січня 2017 року у сумі  0,00 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  0,00  тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Чубинецької сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені  ст.67  Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

13030000 Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів   4,0

18010000 Податок на нерухоме майно                                       355,4

18050000 Єдиний податок                                                           331,7

22090000 Державне мито                                                                 0,1

14040000 Акцизний податок                                                            6,5

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  ст.69 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  ст.69 Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:…

 

         - власні надходження бюджетних установ -34,0 тис. грн.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені  ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження.

 

        17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року

 

                  Сільський голова                                                 В.В.Ковальчук

Додаток №1  до рішення див.файл

Додатки № 2-7 до рішення див.файл

Пояснююча записка див.файл